WIE ZIJN WIJ

Vvh Westpunt is een vereniging van huiseigenaren in Hoogvliet.

Wij als vereniging behartigen de belangen van de leden uit de wijk Westpunt.

Wij proberen problemen op te lossen die met de wijk of woning(en) te maken hebben.

Onderhandelen met instanties als dit nodig is. Bijvoorbeeld de gemeente werf.

Organiseren van ledenvergaderingen waar oude en nieuwe punten van de agenda

behandeld worden .

Waar de leden wel degelijk inspraak hebben.Waar nieuwe ideeën naar voren

komen en besproken worden.

Tevens kunnen de leden materialen lenen uit de garage, zie hiervoor:  uitleenmateriaal.

LET OP.Het iban bankrekeningnummer is :NL79 INGB 0004 3000 63 VERENIGING VAN HUISEIGENAREN¬WESTPUNT

Ook het adres en naam vermelden bij betaling.

Wilt u de steiger bespreken of heeft u andere vragen?? klik hier   

infovvhwestpunt@gmail.com