VVH-WESTPUNT

De borden van buurtpreventie hangen op de plaatsen waar je de wijk binnen komt. Via de BUURT WHATSAPP kunnen we de buurt veiliger maken.

Vvh Westpunt is een vereniging van huiseigenaren in Hoogvliet.

Wij als vereniging behartigen de belangen van de leden uit de wijk Westpunt.
Wij proberen problemen op te lossen die met de wijk of woning(en) te maken hebben.
Onderhandelen met instanties als dit nodig is. Bijvoorbeeld de gemeente werf.
Organiseren van ledenvergaderingen waar oude en nieuwe punten van de agenda
behandeld worden .
Waar de leden wel degelijk inspraak hebben.Waar nieuwe ideeën naar voren
komen en besproken worden.
Tevens kunnen de leden materialen lenen uit de garage, zie hiervoor de pagina uitleenmateriaal

LET OP.Het iban bankrekeningnummer is :NL79 INGB 0004 3000 63 VERENIGING VAN HUISEIGENAREN¬WESTPUNT
Ook het adres en naam vermelden bij betaling.

Er is een nieuwe website omdat i.v.m. de nieuwe privacywet er niet zomaar emailadressen en telefoonnummers e.d. mogen worden opgeslagen.U kunt nu alles gewoon openen omdat alles openbaar is wat op deze site te zien is.

Wel kunt u de steiger bespreken door middel van een mail naar  infovvhwestpunt@gmail.com   

Kijk eerst even op de kalender wanneer de steiger vrij is mail dan wanneer je de steiger wilt bespreken of bel het even door.